Hotline VEC Energy:
VEC Energy I&D JSC
Liên hệ VEC Energy

Bộ lưu điện (UPS)

Trang chủ > Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện (UPS)

Yêu cầu về một nguồn điện có tính ổn định cho hệ thống phụ tải công nghiệp ngày càng cao, công suất cần bảo vệ ngày càng lớn, các phụ tải công nghiệp mang tính dung kháng nên luôn luôn biến động.

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

The single-phase UPS for IT rooms, networks and other critical applications

The world's smallest compact, double conversion power supply system, single phase 1 to 10 kVA

Efficient power protection for today’s IT and process-related work environments

The most energy-lean UPS on the market DPA 250 S4 có kiến trúc mô-đun, hiệu suất cao, mang lại độ tin cậy tốt nhất cho…

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

The single-phase UPS for IT rooms, networks and other critical applications

The world's smallest compact, double conversion power supply system, single phase 1 to 10 kVA

Efficient power protection for today’s IT and process-related work environments

The most energy-lean UPS on the market DPA 250 S4 có kiến trúc mô-đun, hiệu suất cao, mang lại độ tin cậy tốt nhất cho…