Hotline VEC Energy:
VEC Energy I&D JSC
Liên hệ VEC Energy

Bộ lưu điện ba pha

Trang chủ > Bộ lưu điện ba pha

Bộ lưu điện ba pha

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

Efficient power protection for today’s IT and process-related work environments

The most energy-lean UPS on the market DPA 250 S4 có kiến trúc mô-đun, hiệu suất cao, mang lại độ tin cậy tốt nhất cho…

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

Efficient power protection for today’s IT and process-related work environments

The most energy-lean UPS on the market DPA 250 S4 có kiến trúc mô-đun, hiệu suất cao, mang lại độ tin cậy tốt nhất cho…