Hotline VEC Energy:
VEC Energy I&D JSC
Liên hệ VEC Energy

Chuyển mạch tĩnh thông minh iSTS

Trang chủ > Chuyển mạch tĩnh thông minh iSTS

Chuyển mạch tĩnh thông minh iSTS

iSTS bao gồm các tính năng thông minh để chuyển đổi tối ưu giữa các nguồn cung cấp không đồng bộ, cũng như giữa tải cảm kháng và tải phi tuyến tính.

iSTS Model A1 vượt trội về hiệu suất và độ ổn định so với các loại chuyển mạch dựa trên rơ le hoặc kết hợp,…

Giải pháp thông minh Với công suất chuyển mạch lên đến 32A, Model B1 hoàn hảo cho bất kỳ cài đặt nào trên tủ rack…

Giải pháp linh hoạt Với kích thước nhỏ gọn của 2RU, Model B2 có tính năng tiêu chuẩn là mô-đun nguồn có thể thay thế…

ISTS gắn tường chắc chắn IP54 Vượt trội về hiệu suất và độ bền, iSTS F3 được thiết kế cho những môi trường khắc nghiệt,…

iSTS Model A1 vượt trội về hiệu suất và độ ổn định so với các loại chuyển mạch dựa trên rơ le hoặc kết hợp,…

Giải pháp thông minh Với công suất chuyển mạch lên đến 32A, Model B1 hoàn hảo cho bất kỳ cài đặt nào trên tủ rack…

Giải pháp linh hoạt Với kích thước nhỏ gọn của 2RU, Model B2 có tính năng tiêu chuẩn là mô-đun nguồn có thể thay thế…

ISTS gắn tường chắc chắn IP54 Vượt trội về hiệu suất và độ bền, iSTS F3 được thiết kế cho những môi trường khắc nghiệt,…