Hotline VEC Energy:
VEC Energy I&D JSC
Liên hệ VEC Energy

Loại gắn rack 19"

Trang chủ > Loại gắn rack 19"

Loại gắn rack 19"

iSTS Model A1 vượt trội về hiệu suất và độ ổn định so với các loại chuyển mạch dựa trên rơ le hoặc kết hợp,…

Giải pháp thông minh Với công suất chuyển mạch lên đến 32A, Model B1 hoàn hảo cho bất kỳ cài đặt nào trên tủ rack…

Giải pháp linh hoạt Với kích thước nhỏ gọn của 2RU, Model B2 có tính năng tiêu chuẩn là mô-đun nguồn có thể thay thế…

iSTS Model A1 vượt trội về hiệu suất và độ ổn định so với các loại chuyển mạch dựa trên rơ le hoặc kết hợp,…

Giải pháp thông minh Với công suất chuyển mạch lên đến 32A, Model B1 hoàn hảo cho bất kỳ cài đặt nào trên tủ rack…

Giải pháp linh hoạt Với kích thước nhỏ gọn của 2RU, Model B2 có tính năng tiêu chuẩn là mô-đun nguồn có thể thay thế…