Hotline VEC Energy:
VEC Energy I&D JSC
Liên hệ VEC Energy

Cửa hàng

Trang chủ > Sản phẩm

Cửa hàng

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

VEC cung cấp cho khách hàng một loạt các giải pháp tùy chỉnh dựa trên công nghệ hệ thống chuyển mạch và thyristor thông thường…

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng. Bộ…

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng.

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng.

Dranetz HDPQ® Guide Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Sự kết hợp tốt nhất giữa…

Dranetz HDPQ® Visa Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Giá trị tốt nhất trong giám…

Dranetz HDPQ® Xplorer Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Đơn giản chỉ là thiết bị…

1 2 3

UPS công suất lớn có độ tin cậy và hiệu năng cao Loại online chuyển đổi kép 3 pha, 4 dây, 400V công suất 300…

Giảm khoảng 40% khối lượng thiết bị so với thế hệ trước Ba pha 200V, 30 đến 100 kVA Công nghệ: Online double conversion

VEC cung cấp cho khách hàng một loạt các giải pháp tùy chỉnh dựa trên công nghệ hệ thống chuyển mạch và thyristor thông thường…

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng. Bộ…

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng.

Giải pháp tốt nhất cho các vấn về chất lượng điện do sóng hài, mất cân bằng tải và bù công suất phản kháng.

Dranetz HDPQ® Guide Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Sự kết hợp tốt nhất giữa…

Dranetz HDPQ® Visa Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Giá trị tốt nhất trong giám…

Dranetz HDPQ® Xplorer Plus MỚI - Phân tích Chất lượng điện năng, Phân tích nhu cầu/năng lượng tiêu thụ Đơn giản chỉ là thiết bị…

The single-phase UPS for IT rooms, networks and other critical applications

The world's smallest compact, double conversion power supply system, single phase 1 to 10 kVA

Efficient power protection for today’s IT and process-related work environments